2. Sympózium Českej spoločnosti pre cievne prístupy.

V dňa 15.11.2012 sa v Konferenčnom centre v Prahe konalo 2. Sympózium Českej spoločnosti pre cievne prístupy.  Išlo o multidisciplinárne Sympózium, kde odzneli prednášky lekárov a sestier dialyzačných stredísk, cievnych chirurgov a rádiológov. Do aktívnej účasti sa zapojilo aj Slovensko. S veľmi zaujímavou prednáškou vystúpil cievny chirurg MUDr. T.Molčan z Trnavy, ktorý prezentoval alternatívne prístupy pre dialýzu, spôsoby zavádzania permanentných katétrov a možné infekčné komplikácie. Veľmi zaujímavý bol jeho alternatívny spôsob zavedenia dialyzačného katétra s extraperitoneálnym vyvedením. S takýmto katétrom sa ľahko manipuluje, je pre pacienta pohodlný a minimalizuje riziko infekcie.

Za sestry sa s aktívnou účasťou zúčastnila PhDr. Jana Híčiková, ktorá odprezentovala prednášku na tému – Kanylácia novej fistuly. Celú prednášku nájdete v sekcii „Prednášky“.

Celé Sympózium bolo zamerané na zabezpečenie kvalitného cievneho prístupu. Podľa prezentácií, ktoré odzneli, môžeme urobiť záverečné odporúčania pre klinickú prax:

1. Počas HD by mal mať pacient jediný funkčný cievny prístup

2. 1×3 mesiace by sestra/lekár mal zhodnotiť kvalitu CP a zaznamenať údaje do protokolu. Záznam by mal obsahovať: Kanylačné komplikácie, infekcie, recirkulácia, prietok, hematómy

3. Každý pacient by mal mať kompletný záznam o CP – dátum konštrukcie, spôsob kanylácie

4. Na redukciu už vzniknutých aneuryziem je vhodná tzv. Plošná punkcia oblasti nad aneuryzmou s prechodom k rebríkovej metóde kanylácie

5. Využitie metódy Buttonhole, hlavne pri komplikovaných CP a krátkom úseku možnosti punkcie

6. Využívať intervenčné zásahy pri komplikáciách čo najskôr.

7. Veľký dôraz venovať CP, včasná konštrukcia, dodržanie doby „Zrenia“, fyzikálne vyšetrenie pred každou dialýzou.

8. Koncepcia ošetrovateľskej starostlivosti o CP na každom stredisku.

9. Prevencia infekčných komplikácii CP dôslednou ošetrovateľskou starostlivosťou a manipuláciou s CP.

Cievny prístup pre dialyzovaného pacienta je veľmi dôležitý. Zabezpečuje mu kvalitu života a kvalitnú dialyzačnú liečbu. Je nevyhnutné, aby sa na jeho zabezpečení podieľal celý tím čo dokázalo aj toto Sympózium.

Bližšie informácie o organizovaní podobných akcií, nájdete na www. cevni-pristup.cz. Fotografie nájdete v sekcii  Fotogaléria

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.