Kontakt

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii a kontaktné adresy

Predseda: PhDr. Híčiková Jana
Martin
Mobil: +421 907 103 663
Email: jhicikova@gmail.com

Podpredseda: PhDr. Andrea Krkošková, PhD, vedúca sestra
FMC dialyzačné služby s.r.o Ružinov, Bratislava
Tel.: 02 48700101
Mobil: + 421 908 799 019
Email: andrea.krkoskova@centrum.sk

Vedecký sekretár: Mgr. Alena Antoníková, vedúca sestra
Nefrologické centrum Logman a.s.
Tel.: 055 615 2948
Mobil: + 421 907 276 084
Email: vrchnake@logman.sk

Člen výboru: PhDr. Viera Borbélyová, vedúca sestra
FMC dialyzačné služby s.r.o Nové Zámky
Tel.: 035 691 2712
Mobil: + 421 908 546 883
Email: viera.borbelyova@fmc-ag.com

Člen výboru: Jana Frkáňová, vedúca sestra
NDC s.r.o., Martin
Tel.: 043 4224172
Mobil: + 421 901 700 714
Email: frkanovaj@gmail.com

 

 

Revízor: Mgr. Ľubica Svistáková, vedúca sestra
NDC Logman a.s. Stará Ľubovňa
Tel.: 052 428 3602
Mobil: +421 905 873 886
Email: vrchnasl@logman.sk

Mgr. Helena Púčeková, vedúca sestra
BIODIAL s.r.o. Púchov
Mobil: +421 903 271 747
Email: helena.pucekova@post.sk

Mgr. Andrea Šimková, vedúca sestra
FMC dialyzačné služby s.r.o. Žilina
Tel.: 041 562 5202
Mobil:
Email:

revidované: 25.10.2011

Komentáre sú uzavreté.