Správa z XXIII. Celoslovenského kongresu sestier pracujúcich v nefrológii.

V dňoch 18.- 20. júna 2014 sa v Jasnej, hoteli Grand uskutočnil XXIII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, ktorého hlavnou témou boli „Nozokomiálne nákazy u dialyzovaných pacientov.“

Po slávnostnom otvorení a príhovoroch hostí sa začal odborný program, ktorý sa niesol v duchu prevencie a ošetrovateľských postupov pri starostlivosti o cievne prístupy , kde bol zdôraznený význam vysoko odborného prístupu a jednotného postup zo strany ošetrujúceho personálu.

Účastníci si vypočuli prednášky našich stálych hostí z Českej republiky, ktoré nesklamali svojou úrovňou a odbornosťou.

V spolupráci so Sekciou sestier sa prvý deň kongresu uskutočnilo edukačné mini sympózium Aeskulap Akadémie B.Braun Avitum, ktorého témou boli „Tipy a triky pri používaní dialyzačného roztoku“. Odborné prednášky boli zamerané na históriu vývoja dialyzačných roztokov, riziká používania a ich inovácie v súčasnej dobe. Informácie, ktoré odzneli počas sympózia boli overené v kvíze a 5 úspešní riešitelia boli odmenení .

Odborné prednášky počas druhého dňa  kongresu boli zamerané na kardiovaskulárne ochorenia a ošetrovateľskú starostlivosť o dialyzovaného a transplantovaného pacienta. Nevenovali sa iba témam zameraným na medicínske problémy, ale aj možnosti cvičenia počas dialýzy ako forma relaxačného doplnku liečby a tiež hľadania cesty k duši pacienta.

Boli prezentované aktivity personálu dialyzačných stredísk B.Braun Avitum pri príležitosti WKD – Svetového dňa obličiek v Slovenskej a Českej republike.

Na našich kongresoch majú zastúpenie aj pacienti liečení na dialýze alebo transplantovaní pacienti. Aj tento rok prezentovali zaujímavú akciu pre širokú verejnosť na tému „Krása okamihu“. Ide o fotografickú súťaž, ktorej význam je dostať do povedomia širokej verejnosti problematiku transplantácií. Autormi fotografií sú ľudia s transplantovanými orgánmi, ktorí prostredníctvom fotografií vyjadrujú svoje pocity a pohľad na svet . Fotografie budú prezentované na výstave, ktorá je putovná po mestách celého Slovenska.

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii sa aj tento rok rozhodol pri príležitosti životného jubilea udeliť „Čestné uznanie a ďakovné listy SLS“ svojim členkám ako prejav vďaky za  dlhoročnú  a obetavú prácu.

Ocenené sestry:

Darina Drozdová – Nefrologické a dialyzačné centrum FMC Košice

Bc. Olívia Hrabáčová – dialyzačné oddelenie  FNsP FDR  Banská Bystrica

Oľga Harčárová – Nefrologické a dialyzačné centrum FMC Košice

Marta Lacková – dialyzačné stredisko FMC Nové Zámky

Mgr. Alžbete Ondovej – Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek udelila „Cenu Oľgy Ďuržovej“ za podporu a rozvoj SSS a Pôr. Asistentiek, dlhoročnú spoluprácu a vedenie Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii.

V závere kongresu členka výboru Sekcie PhDr.Vierka Borbélyová zhodnotila priebeh kongresu a  poďakovala zúčastneným a všetkým sponzorom, ktorí svojou podporou umožnili zabezpečiť kongres na vysokej odbornej a organizačnej úrovni.

Ďakujem všetkým členkám organizačného výboru za výbornú spoluprácu a všetci sa tešíme  na stretnutie na XXIV. kongrese v júni 2015.

Mgr.Alena Antoníková

Vedecký sekretár Sekcie

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.