Správa z XXIV. Celoslovenského kongresu sestier pracujúcich v nefrológii.

V dňoch 17.- 19.6.2015 sa v Jasnej, v hoteli Grand uskutočnil Celoslovenský kongres sestier pracujúcich v nefrológii, ktorého hlavnou témou boli : „Cievne prístupy v nefrológii“.

Je už tradíciou, že úvod kongresu patrí krátkemu kultúrnemu programu, po ktorom nasleduje odborný program.  Hneď v úvodnom bloku zazneli prednášky na vysokej úrovni, týkajúce sa cievnych prístupov a to z pohľadu cievneho chirurga, nefrológa, rádiológa  a tiež angiológa. Táto časť bola podporovaná firmou  Unotech.

Odborné prednášky počas druhého dňa , v prvom bloku, boli venované peritoneálnej dialýze. V úvode odznel prehľad histórie peritoneálnej dialýzy v Košiciach a po ňom odzneli prednášky zamerané na edukáciu a prípravu pacienta .a peritoneálnu dialýzu, ktoré prezentovala firma Baxter SK.

Druhý blok bol venovaný ošetrovateľskej starostlivosti o cievny prístup. V rámci tohto boku odzneli prednášky Aeskulap Akadémie B.Braun Avitum. Informácie, ktoré odzneli počas sympózia boli overené v kvíze a 3 úspešní riešitelia boli odmenení .

Popoludňajšia časť kongresu sa niesla v duchu Varia, pričom odzneli prednášky z Českej republiky ako aj zaujímavá prednáška o starostlivosti o cievny prístup v Saudskej Arábie.

Koniec kongresu patril Workshopu ma tému: „Prečo používať metódu Buttonhole?“. Workshop bol spojený s prezentáciou, video prezentáciou ako aj informáciami o používaní Buttonhole na dialyzačných centrách v Prahe, Púchove a Martine.

Na našich kongresoch majú už tradične zastúpenie aj pacienti a SDaT. Tento rok odznela prednáška pacientky, ktorá sa s nami podelila o jej skúsenosti a pocity pacientky s permanentným katétrom a spôsobom ošetrovania na jednotlivých dialyzačných centrách.

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii sa tento rok rozhodol pri príležitosti životného jubilea udeliť „Bronzové medaily a  ďakovné listy SLS“ svojim členkám ako prejav vďaky za  dlhoročnú  a obetavú prácu.

Brondzovú medailu prevzala:

Mgr. Alena Antoníková – Nefrologické centrum Logman a.s. Košice

PhDr. Jana Híčiková – Dialyzačné centrum SA

Mgr. Helena Púčeková – Dialyzačné centrum Biodial, Púchov

Ďakovné listy SLS:

Ľubomíra Hubinská – Dialyzačné centrum FMC Piešťany

Dana Mosná – Dialyzačné centrum FMC Trnava

XXIV. Celoslovenský kongres sestier pracujúcich v nefrológii ukončila predsedníčka sekcie Phdr. Jana Híčiková, ktorá poďakovala všetkým zúčastneným ako aj sponzorom,  ktorí svojou podporou umožnili zabezpečiť kongres na vysokej profesionálnej úrovni.

Ďakujem všetkým členkám organizačného výboru za výbornú spoluprácu a všetci sa tešíme  na stretnutie na jubilejnom XXV. kongrese v júni 2016.

PhDr. Jana Híčiková, predseda sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

PROGRAM NA XXIV.CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROGÓLII.

XXIV. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE     SESTIER  PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU


Hotel GRAND****

JASNÁ, Nízke Tatry

17. – 19. júna 2015

Program nájdete v sekcii: PROGRAMY

 

 

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

POZVÁNKA NA KONGRES

 

 

SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

organizačná zložka

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

XXIV. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE

SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

POZVÁNKA


TÉMA KONGRESU: CIEVNE PRÍSTUPY V NEFROLÓGII.

 

HOTEL  GRAND ****

JASNÁ,NÍZKE TATRY

17. -19.  JÚNA  2015

Pozvánku a prihlášky na kongres nájdete v sekcii súbory na stiahnutie.


 

 

 

 

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Správa z XXIII. Celoslovenského kongresu sestier pracujúcich v nefrológii.

V dňoch 18.- 20. júna 2014 sa v Jasnej, hoteli Grand uskutočnil XXIII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, ktorého hlavnou témou boli „Nozokomiálne nákazy u dialyzovaných pacientov.“

Po slávnostnom otvorení a príhovoroch hostí sa začal odborný program, ktorý sa niesol v duchu prevencie a ošetrovateľských postupov pri starostlivosti o cievne prístupy , kde bol zdôraznený význam vysoko odborného prístupu a jednotného postup zo strany ošetrujúceho personálu.

Účastníci si vypočuli prednášky našich stálych hostí z Českej republiky, ktoré nesklamali svojou úrovňou a odbornosťou.

V spolupráci so Sekciou sestier sa prvý deň kongresu uskutočnilo edukačné mini sympózium Aeskulap Akadémie B.Braun Avitum, ktorého témou boli „Tipy a triky pri používaní dialyzačného roztoku“. Odborné prednášky boli zamerané na históriu vývoja dialyzačných roztokov, riziká používania a ich inovácie v súčasnej dobe. Informácie, ktoré odzneli počas sympózia boli overené v kvíze a 5 úspešní riešitelia boli odmenení .

Odborné prednášky počas druhého dňa  kongresu boli zamerané na kardiovaskulárne ochorenia a ošetrovateľskú starostlivosť o dialyzovaného a transplantovaného pacienta. Nevenovali sa iba témam zameraným na medicínske problémy, ale aj možnosti cvičenia počas dialýzy ako forma relaxačného doplnku liečby a tiež hľadania cesty k duši pacienta.

Boli prezentované aktivity personálu dialyzačných stredísk B.Braun Avitum pri príležitosti WKD – Svetového dňa obličiek v Slovenskej a Českej republike.

Na našich kongresoch majú zastúpenie aj pacienti liečení na dialýze alebo transplantovaní pacienti. Aj tento rok prezentovali zaujímavú akciu pre širokú verejnosť na tému „Krása okamihu“. Ide o fotografickú súťaž, ktorej význam je dostať do povedomia širokej verejnosti problematiku transplantácií. Autormi fotografií sú ľudia s transplantovanými orgánmi, ktorí prostredníctvom fotografií vyjadrujú svoje pocity a pohľad na svet . Fotografie budú prezentované na výstave, ktorá je putovná po mestách celého Slovenska.

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii sa aj tento rok rozhodol pri príležitosti životného jubilea udeliť „Čestné uznanie a ďakovné listy SLS“ svojim členkám ako prejav vďaky za  dlhoročnú  a obetavú prácu.

Ocenené sestry:

Darina Drozdová – Nefrologické a dialyzačné centrum FMC Košice

Bc. Olívia Hrabáčová – dialyzačné oddelenie  FNsP FDR  Banská Bystrica

Oľga Harčárová – Nefrologické a dialyzačné centrum FMC Košice

Marta Lacková – dialyzačné stredisko FMC Nové Zámky

Mgr. Alžbete Ondovej – Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek udelila „Cenu Oľgy Ďuržovej“ za podporu a rozvoj SSS a Pôr. Asistentiek, dlhoročnú spoluprácu a vedenie Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii.

V závere kongresu členka výboru Sekcie PhDr.Vierka Borbélyová zhodnotila priebeh kongresu a  poďakovala zúčastneným a všetkým sponzorom, ktorí svojou podporou umožnili zabezpečiť kongres na vysokej odbornej a organizačnej úrovni.

Ďakujem všetkým členkám organizačného výboru za výbornú spoluprácu a všetci sa tešíme  na stretnutie na XXIV. kongrese v júni 2015.

Mgr.Alena Antoníková

Vedecký sekretár Sekcie

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

PROGRAM NA XXIII.CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROGÓLII.

XXIII. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE
SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

Hotel GRAND****

JASNÁ, Nízke Tatry

18. – 20. júna 2014

 

Program nájdete v sekcii: PROGRAMY

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Nefrosestra…aby pacient nestratil smer…

FARMI-PROFI, spol.s.r.o. v spolupráci so Sekciou sestier pracujúcich v nefrológii SSS a PA

organizuje Odborné podujatie: Nefrosestra…aby pacient nestratil smer…

Hlavná téma: Adherencia a edukácia dialyzovaných pacientov

Hlavný partner: SANOFI

Odborné podujatie sa uskutoční v dvoch termínoch:

19.-20.9.2013 Grandhotel Starý Smokovec

7.-8. 11. 2013 Wellness hotel Patince

Prijímanie prihlášok – online www.farmi-profi.sk

Program podujatia si môžete stiahnuť v sekcii: Súbory na stiahnutie

 

 

 

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

PROGRAM NA XXII.CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

 

SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

organizačná zložka

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

 

XXII. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE SESTIER

PRACUJÚCICH V NEFRÓGII

Hotel DRUŽBA****   JASNÁ, NÍZKE TATRY

19.-21. júna 2013

Program kongresu najdete v sekcii “PROGRAMY”


Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

2. Sympózium Českej spoločnosti pre cievne prístupy.

V dňa 15.11.2012 sa v Konferenčnom centre v Prahe konalo 2. Sympózium Českej spoločnosti pre cievne prístupy.  Išlo o multidisciplinárne Sympózium, kde odzneli prednášky lekárov a sestier dialyzačných stredísk, cievnych chirurgov a rádiológov. Do aktívnej účasti sa zapojilo aj Slovensko. S veľmi zaujímavou prednáškou vystúpil cievny chirurg MUDr. T.Molčan z Trnavy, ktorý prezentoval alternatívne prístupy pre dialýzu, spôsoby zavádzania permanentných katétrov a možné infekčné komplikácie. Veľmi zaujímavý bol jeho alternatívny spôsob zavedenia dialyzačného katétra s extraperitoneálnym vyvedením. S takýmto katétrom sa ľahko manipuluje, je pre pacienta pohodlný a minimalizuje riziko infekcie.

Za sestry sa s aktívnou účasťou zúčastnila PhDr. Jana Híčiková, ktorá odprezentovala prednášku na tému – Kanylácia novej fistuly. Celú prednášku nájdete v sekcii „Prednášky“.

Celé Sympózium bolo zamerané na zabezpečenie kvalitného cievneho prístupu. Podľa prezentácií, ktoré odzneli, môžeme urobiť záverečné odporúčania pre klinickú prax:

1. Počas HD by mal mať pacient jediný funkčný cievny prístup

2. 1×3 mesiace by sestra/lekár mal zhodnotiť kvalitu CP a zaznamenať údaje do protokolu. Záznam by mal obsahovať: Kanylačné komplikácie, infekcie, recirkulácia, prietok, hematómy

3. Každý pacient by mal mať kompletný záznam o CP – dátum konštrukcie, spôsob kanylácie

4. Na redukciu už vzniknutých aneuryziem je vhodná tzv. Plošná punkcia oblasti nad aneuryzmou s prechodom k rebríkovej metóde kanylácie

5. Využitie metódy Buttonhole, hlavne pri komplikovaných CP a krátkom úseku možnosti punkcie

6. Využívať intervenčné zásahy pri komplikáciách čo najskôr.

7. Veľký dôraz venovať CP, včasná konštrukcia, dodržanie doby „Zrenia“, fyzikálne vyšetrenie pred každou dialýzou.

8. Koncepcia ošetrovateľskej starostlivosti o CP na každom stredisku.

9. Prevencia infekčných komplikácii CP dôslednou ošetrovateľskou starostlivosťou a manipuláciou s CP.

Cievny prístup pre dialyzovaného pacienta je veľmi dôležitý. Zabezpečuje mu kvalitu života a kvalitnú dialyzačnú liečbu. Je nevyhnutné, aby sa na jeho zabezpečení podieľal celý tím čo dokázalo aj toto Sympózium.

Bližšie informácie o organizovaní podobných akcií, nájdete na www. cevni-pristup.cz. Fotografie nájdete v sekcii  Fotogaléria

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Správa z XXI. Celoslovenského kongresu sestier pracujúcich v nefrológii.

V dňoch 8.10. – 10.10.2012 sa v Podbanskom – v hotely Permon, uskutočnil XXI. Celoslovenský kongres sestier pracujúcich v nefrológii. Kongres sa niesol v duchu myšlienky Helen Keller: „ Sami toho zvládneme tak málo, ale keď sa spojíme zvládneme čokoľvek“.

Táto myšlienka sa niesla celým kongresom a vystihovala prácu nefrologických sestier, ktorá je tímová a získavanie nových skúseností od svojich kolegov zaisťuje zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s CHRI.

Po slávnostnom otvorení začal odborný program, ktorý sa niesol v duchu prevencie a liečebných postupov pri jednotlivých kazuistikách.

Prvý deň kongresu sa uskutočnilo Edukačné Mini sympózium organizované v spolupráci so Sekciou sestier pracujúcich v nefológii a Aeskulap Akadémie B. Braun Avitum.  Sympózium bolo zamerané na vývoj dialyzátorov a ich využívanie  v praxi pre skvalitnenie dialyzačnej liečby. Mini sympózium bolo ukončené kvízom, pričom 3 účastníci, ktorí odpovedali správne, boli vylosovaní a odmenení.

Počas úvodného dňa kongresu odznela prezentácia zo 40 medzinárodnej konferencie EDTNA. Informácie o priebehoch konferencií a projektoch, ktoré sa riešia v rámci členských štátov boli pre sestry veľmi zaujímavé, nakoľko možnosť zúčastniť sa takéhoto kongresu je v našich podmienkach len ojedinelá.

Druhý deň kongresu odzneli odborné prednášky na tému: Peritoneálna dialýza, Akútne dialýzy, efektivita dialyzačnej liečby, cievne prístupy a iné novinky v dialýze.

Každoročne na našich kongresoch majú zastúpenie aj pacienti liečení dialýzou alebo po transplantácii. Aj počas XXI. kongresu odznela z ich úst zaujímavá prednáška na tému: Metóda kanylácie BH z pohľadu pacienta. Bolo zaujímavé si vypočuť pocity pacientov, ktorí sú kanylovaní touto metódou. Na záver ich prednášky odznelo poďakovanie pre sestry, ktoré sa tejto metóde venujú.

Pri príležitosti XXI. Celoslovenského kongresu nefrologických sestier, predsedníčka sekcie odovzdala 6 sestrám Ďakovný list, za ich neúnavnú prácu na ich dialyzačných strediskách a pri príležitosti ich životného jubilea. Boli to sestry:

1.  Mária Kardošová – Rimavská Sobota

2. Jana Kolpaská – Bratislava

3. Alena Nehézová, Bc. – Turňa nad Bodvou

4. Elena Orthová – Gajary

5. Janka Rýsová – Banská Bystrica

6. Alica Špindorová – Považská Bystrica

Účastníci XXI. Celoslovenského kongresu podporili projekt B.Braun pre život. Ide o charitatívny projekt -   ,,Kôš plný humoru” ktorý pomáha pacientom v nemocniciach zvládať osamelosť, stres a obavy . Získané drobné predmety a knižky budú odovzdané deťom s dlhodobým ochorením.

Záver kongresu patril poďakovaniu všetkým sponzorom, ktorí podporili organizáciu kongresu a umožnili sestrám odborné aj spoločenské vyžitie.

Touto cestou sa chcem poďakovať aj všetkým mojim spolupracovníkom, ktorí mi pomáhali pri organizovaní kongresu ako aj celému výboru nefrologických sestier.

Už teraz sa tešíme na nasledujúci kongres, ktorý sa bude konať v júni 2013.

 

PhDr. Jana Híčiková

Predseda sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

 

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Podporte projekt B.Braun pre život.

XXI.Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii 8-10.októbra 2012/hotel Permon/Podbanské/Slovensko

Zúčastnite sa losovania o príjemné prekvapenie

O čo ide?

Tak ako minulý rok i teraz sa môžete pripojiť k charitatívnemu projektu B. Braun pre život a podporiť ,,Kôš plný humoru” ktorý pomáha pacientom v nemocniciach zvládať osamelosť,stres a obavy (www.bbraunprezivot.sk)

Čo je Kôš plný humoru?

Zdravotní klauni z občianskeho združenia Červený nos (www.cervenynos.sk) pripravujú darčekové koše s knihami a DVD s humornou tématikou,knižkami a spoločenskými hrami.Koše plné humoru klauni rozdávajú detskými dospelým pacientom,ktorí sú dlhodobo hospitalizovaní v nemocniciach.

Ako sa môžete zapojiť Vy?

Stačí,ak so sebou na XXI.Celoslovenský kongres sekcie sestier pracujúcich v nefrológii v Podbanskom prinesiete DVD,knižku alebo spoločenskú hru pre deti i dospelých.Z hygienických dôvodov je možné darovať len nové predmety a nie je možné darovať plyšové hračky.Celá zbierka bude odovzdaná občianskemu združeniu Červený nos,ktorý ju rozdelia do Košov plných humoru a rozdajú detským i dospelým pacientom v slovenských nemocniciach.

A čo získate Vy?

Predovšetkým pocit, že ste podporili konkrétnu a dobrú vec-vaše darčeky potešia pacientov,ktorí sa musia dlhodobo liečiť v nemocnici.Naviac po odovzdaní Vášho daru na stránke B.Braun dostanete záložku do knihy so zlosovatelným kupónom a môžete sa tak v rámci utorkového spoločenského večera zúčastniť losovania o niekoľko zaujímavých cien.

Tešíme sa s Vami na stretnutie pri stánku B. Braun

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované