Oznam

V dňoch 10. – 11. 11. 2016 sa uskutočnil seminár v hoteli Družba, za podpory   firmy

Na tému:  NUTRIČNÉ ASPEKTY U PACIENTOV S CHRONICKÝM OCHORENÍM OBLIČIEK – ÚLOHA SESTRY

Prednášky, ktoré odzneli na semináre, môžete nájsť  v súboroch „ Prednášky“

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

PONUKA PRÁCE

FMC – dialyzačné služby, s.r.o. hľadá do pracovného pomeru na plný úväzok, čiastočný úväzok Sestru na dialyzačné stredisko Bratislava/Petržalka. Termín nástupu: ihneď, ponúkaný plat: dohodou. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti: komplexná práca sestry na dialyzačnom oddelení. Práca v trojzmennej prevádzke.

Zamestnanecké výhody: možnosť poskytnutia ubytovania za zvýhodnených finančných podmienok, odborná/profesionálna práca, profesionálny kolektív, možnosť sústavného vzdelávanie (kongresy, odborné semináre…), profesionálneho rastu, príjemné, moderné pracovné prostredie, zamestnanecké benefity.

Požadované vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola (s maturitou)/ Vyššie odborné vzdelanie/Vysokoškolské I stupeň/Vysokoškolské II stupeň. Počet rokov praxe: minimálne 1 rok. Osobné predpoklady a zručnosti:

odbornosť, dôslednosť, spoľahlivosť, flexibilita, profesionálny prístup.

Osobné údaje po skončení výberového konania budú skartované. Pre informáciu o ochrane osobných údajov sa oboznámte s textom na nasledujúcom linku: http://www.sysmail.sk/fresenius/. Na žiadosti odpovedáme len vybraným uchádzačom.

 

 

Kontaktná osoba:

Soňa Biksadská – Hlavná sestra pre krajinu

Tel.: +421/907/748070

e-mail: sona.biksadska@fmc-ag.com

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

PROGRAM XXV. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII


HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA

Liptovský Mikuláš

15. – 17. júna 2016

Program kongresu nájdete v sekcii: PROGRAMY

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

POZVÁNKA NA XXV. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

organizačná zložka

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

Vás pozýva na

XXV. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE

SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

15. – 17. 6. 2016

v HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA

Pozvánku a formuláre A,B, nájdete v Súboroch na stiahnutie.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

NUTRIČNÉ ASPEKTY U PACIENTOV S CHRONICKÝM OCHORENÍM OBLIČIEK – ÚLOHA SESTRY

NUTRIČNÉ ASPEKTY U PACIENTOV S CHRONICKÝM OCHORENÍM OBLIČIEK – ÚLOHA SESTRY

Farmi- profi, spol. s.r.o. organizuje v spolupráci SLS Sekciou sestier pracujúcich v nefrológii, odborné podujatie na tému: Nutričné aspekty u pacientov s chronickým ochorením obličiek – úloha sestry

Hlavný partner:

 


Odborné podujatie sa uskutoční v termíne:

12.-13.11. 2015 hotel Družba, JASNÁ


Program podujatia a organizačné zabezpečenie nájdete v sekcii: Súbory na stiahnutie.

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Správa z XXIV. Celoslovenského kongresu sestier pracujúcich v nefrológii.

V dňoch 17.- 19.6.2015 sa v Jasnej, v hoteli Grand uskutočnil Celoslovenský kongres sestier pracujúcich v nefrológii, ktorého hlavnou témou boli : „Cievne prístupy v nefrológii“.

Je už tradíciou, že úvod kongresu patrí krátkemu kultúrnemu programu, po ktorom nasleduje odborný program.  Hneď v úvodnom bloku zazneli prednášky na vysokej úrovni, týkajúce sa cievnych prístupov a to z pohľadu cievneho chirurga, nefrológa, rádiológa  a tiež angiológa. Táto časť bola podporovaná firmou  Unotech.

Odborné prednášky počas druhého dňa , v prvom bloku, boli venované peritoneálnej dialýze. V úvode odznel prehľad histórie peritoneálnej dialýzy v Košiciach a po ňom odzneli prednášky zamerané na edukáciu a prípravu pacienta .a peritoneálnu dialýzu, ktoré prezentovala firma Baxter SK.

Druhý blok bol venovaný ošetrovateľskej starostlivosti o cievny prístup. V rámci tohto boku odzneli prednášky Aeskulap Akadémie B.Braun Avitum. Informácie, ktoré odzneli počas sympózia boli overené v kvíze a 3 úspešní riešitelia boli odmenení .

Popoludňajšia časť kongresu sa niesla v duchu Varia, pričom odzneli prednášky z Českej republiky ako aj zaujímavá prednáška o starostlivosti o cievny prístup v Saudskej Arábie.

Koniec kongresu patril Workshopu ma tému: „Prečo používať metódu Buttonhole?“. Workshop bol spojený s prezentáciou, video prezentáciou ako aj informáciami o používaní Buttonhole na dialyzačných centrách v Prahe, Púchove a Martine.

Na našich kongresoch majú už tradične zastúpenie aj pacienti a SDaT. Tento rok odznela prednáška pacientky, ktorá sa s nami podelila o jej skúsenosti a pocity pacientky s permanentným katétrom a spôsobom ošetrovania na jednotlivých dialyzačných centrách.

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii sa tento rok rozhodol pri príležitosti životného jubilea udeliť „Bronzové medaily a  ďakovné listy SLS“ svojim členkám ako prejav vďaky za  dlhoročnú  a obetavú prácu.

Brondzovú medailu prevzala:

Mgr. Alena Antoníková – Nefrologické centrum Logman a.s. Košice

PhDr. Jana Híčiková – Dialyzačné centrum SA

Mgr. Helena Púčeková – Dialyzačné centrum Biodial, Púchov

Ďakovné listy SLS:

Ľubomíra Hubinská – Dialyzačné centrum FMC Piešťany

Dana Mosná – Dialyzačné centrum FMC Trnava

XXIV. Celoslovenský kongres sestier pracujúcich v nefrológii ukončila predsedníčka sekcie Phdr. Jana Híčiková, ktorá poďakovala všetkým zúčastneným ako aj sponzorom,  ktorí svojou podporou umožnili zabezpečiť kongres na vysokej profesionálnej úrovni.

Ďakujem všetkým členkám organizačného výboru za výbornú spoluprácu a všetci sa tešíme  na stretnutie na jubilejnom XXV. kongrese v júni 2016.

PhDr. Jana Híčiková, predseda sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

PROGRAM NA XXIV.CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROGÓLII.

XXIV. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE     SESTIER  PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII
S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU


Hotel GRAND****

JASNÁ, Nízke Tatry

17. – 19. júna 2015

Program nájdete v sekcii: PROGRAMY

 

 

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

POZVÁNKA NA KONGRES

 

 

SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

organizačná zložka

SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK

XXIV. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE

SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

POZVÁNKA


TÉMA KONGRESU: CIEVNE PRÍSTUPY V NEFROLÓGII.

 

HOTEL  GRAND ****

JASNÁ,NÍZKE TATRY

17. -19.  JÚNA  2015

Pozvánku a prihlášky na kongres nájdete v sekcii súbory na stiahnutie.


 

 

 

 

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

Správa z XXIII. Celoslovenského kongresu sestier pracujúcich v nefrológii.

V dňoch 18.- 20. júna 2014 sa v Jasnej, hoteli Grand uskutočnil XXIII. Celoslovenský kongres Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii, ktorého hlavnou témou boli „Nozokomiálne nákazy u dialyzovaných pacientov.“

Po slávnostnom otvorení a príhovoroch hostí sa začal odborný program, ktorý sa niesol v duchu prevencie a ošetrovateľských postupov pri starostlivosti o cievne prístupy , kde bol zdôraznený význam vysoko odborného prístupu a jednotného postup zo strany ošetrujúceho personálu.

Účastníci si vypočuli prednášky našich stálych hostí z Českej republiky, ktoré nesklamali svojou úrovňou a odbornosťou.

V spolupráci so Sekciou sestier sa prvý deň kongresu uskutočnilo edukačné mini sympózium Aeskulap Akadémie B.Braun Avitum, ktorého témou boli „Tipy a triky pri používaní dialyzačného roztoku“. Odborné prednášky boli zamerané na históriu vývoja dialyzačných roztokov, riziká používania a ich inovácie v súčasnej dobe. Informácie, ktoré odzneli počas sympózia boli overené v kvíze a 5 úspešní riešitelia boli odmenení .

Odborné prednášky počas druhého dňa  kongresu boli zamerané na kardiovaskulárne ochorenia a ošetrovateľskú starostlivosť o dialyzovaného a transplantovaného pacienta. Nevenovali sa iba témam zameraným na medicínske problémy, ale aj možnosti cvičenia počas dialýzy ako forma relaxačného doplnku liečby a tiež hľadania cesty k duši pacienta.

Boli prezentované aktivity personálu dialyzačných stredísk B.Braun Avitum pri príležitosti WKD – Svetového dňa obličiek v Slovenskej a Českej republike.

Na našich kongresoch majú zastúpenie aj pacienti liečení na dialýze alebo transplantovaní pacienti. Aj tento rok prezentovali zaujímavú akciu pre širokú verejnosť na tému „Krása okamihu“. Ide o fotografickú súťaž, ktorej význam je dostať do povedomia širokej verejnosti problematiku transplantácií. Autormi fotografií sú ľudia s transplantovanými orgánmi, ktorí prostredníctvom fotografií vyjadrujú svoje pocity a pohľad na svet . Fotografie budú prezentované na výstave, ktorá je putovná po mestách celého Slovenska.

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii sa aj tento rok rozhodol pri príležitosti životného jubilea udeliť „Čestné uznanie a ďakovné listy SLS“ svojim členkám ako prejav vďaky za  dlhoročnú  a obetavú prácu.

Ocenené sestry:

Darina Drozdová – Nefrologické a dialyzačné centrum FMC Košice

Bc. Olívia Hrabáčová – dialyzačné oddelenie  FNsP FDR  Banská Bystrica

Oľga Harčárová – Nefrologické a dialyzačné centrum FMC Košice

Marta Lacková – dialyzačné stredisko FMC Nové Zámky

Mgr. Alžbete Ondovej – Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek udelila „Cenu Oľgy Ďuržovej“ za podporu a rozvoj SSS a Pôr. Asistentiek, dlhoročnú spoluprácu a vedenie Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii.

V závere kongresu členka výboru Sekcie PhDr.Vierka Borbélyová zhodnotila priebeh kongresu a  poďakovala zúčastneným a všetkým sponzorom, ktorí svojou podporou umožnili zabezpečiť kongres na vysokej odbornej a organizačnej úrovni.

Ďakujem všetkým členkám organizačného výboru za výbornú spoluprácu a všetci sa tešíme  na stretnutie na XXIV. kongrese v júni 2015.

Mgr.Alena Antoníková

Vedecký sekretár Sekcie

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované

PROGRAM NA XXIII.CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROGÓLII.

XXIII. CELOSLOVENSKÝ KONGRES SEKCIE
SESTIER PRACUJÚCICH V NEFROLÓGII

Hotel GRAND****

JASNÁ, Nízke Tatry

18. – 20. júna 2014

 

Program nájdete v sekcii: PROGRAMY

Zaradené v Aktuality | Komentáre sú deaktivované