Výsledky volieb na rok 2011-2015

 

 

Správa o výsledkoch volieb v Sekcii sestier pracujúcichv nefrológii na funkčné obdobie 2O11 – 2O15.

Výbor Sekcie nefrologických sestier vyhlásil na výborovej schôdzi v dňoch 4. až 6. februára 2O11 vo Vyhniach jednokolové korešpodenčné  voľby do výboru a dozornej rady Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii na nasledujúce štvorročné funkčné obdobie 2O11 – 2O15.  Za týmto účelom výbor spoločnosti zvolil 3 členov volebnej komisii v zložení :

Mgr.Blažena Ondrejíková – predseda volebnej komisii

Mgr. Alena Jurčáková

Renata Ondrušková.

Volebná komisia zabezpečila zaslanie hlasovacích lístkov všetkým 322 členom. Z daného počtu bola návratnosť 49,O6 % – čo činí 158 hlasovacích lístkov. Všetky hlasovacie lístky  boli volebnej komisii doručené do 31. marca 2O11 a spĺňali podmienky pre platný hlasovací lístok , stanovené výborom spoločnosti. Na základe sčítania platných hlasovacích lístkov vyhlasujeme  výsledky volieb. Novozvolený výbor má 5 členov a dozorná rada 3 členov.

Počet získaných hlasov u jednotlivých kandidátov do výboru Sekcie nefrologických sestier :

1.      PhDr. Jana Híčiková            -  112 hlasov

2.      Mgr. Viera Borbélyová      -    100 hlasov

3.      Mgr. Alžbeta Ondová          -    90 hlasov

4.      PhDr. Andrea Krkošková    -    89 hlasov

5.      Bc. Alena Antoníková          -   88 hlasov

6.      Mgr. Hedviga Kurcinová      -   58 hlasov

7.      PhDr. Eva Vojanská            -   53 hlasov

8.      Bc. Zuzana Cibulková          -   47 hlasov

9.      Mgr. Emília Macková           -   47 hlasov

10.   PhDr. Silvia Pastorová        -   36 hlasov

Doplnené kandidátky  : Mgr. Julianna Kovácsová  -  2 hlasy

Mgr. Ivana Hagarová         -  1 hlas

Mgr. Andrea Beliová          -  1 hlas

Počet získaných hlasov u jednotlivých kandidátov do dozornej rady Sekcie nefrologických sestier :

1.                  Mgr. Ľubica Svistáková      -  115 hlasov

2.                  Mgr. Helena Púčeková        -  1O4 hlasov

3.                  Mgr. Andrea Šimková         -  1O2 hlasov

4.                  Mgr. Monika Mikulová       -     75 hlasov

Doplnená kandidátka : Bc. Eva Jurčová  -  2 hlasy

Volebná komisia pri voľbách postupovala v súlade s Volebným poriadkom Slovenskej lekárskej spoločnosti. Zodpovedne prehlasuje, že voľby mali demokratický a transparentný priebeh, pričom nedošlo k manipulácii s výsledkami volieb. Potvrdenia o zaslaní hlasovacích lístkov, ako i samotné hlasovacie lístky sú priložené k Správe o výsledkoch volieb.

Vážené kolegyne,

dovoľte, aby som v mene volebnej komisii na základe uvedených skutočností vyhlásila výsledky korešpodenčných volieb do výboru a do dozornej rady Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii na funkčné obdobie  2O11 – 2O15 za platné.

Ďakujeme všetkým členom, ktorí využili právo voliť a novému výboru, ktorý sa ujme svojej funkcie od dátumu konania XX. Kongresu sekcie sestier pracujúcich nefrológii, ktorý sa bude konať vo Vyhniach 7. – 9.9.2011, kde budú výsledky volieb vyhlásené, želáme veľa úspechov a tvorivých síl na prácu pre rozvoj ošetrovateľstva v nefrológii.

Nové Zámky 18.4. 2011                                                  Mgr. Blažena Ondrejíková

predseda volebnej komisie

 Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.