A máme za sebou ďalší kongres…

V dňoch 13.- 15.6.2018 sa v Holiday Village Tatralandia uskutočnil Celoslovenský kongres sestier pracujúcich v nefrológii, ktorého hlavnou témou bola : „Hygiena a dezinfekcia v nefrológii“. Celoslovenský kongres sa uskutočnil za podpory našich partnerov, ktorým sa chceme poďakovať. Boli to: 3M, Fanorg,

B.Braun Avitum, B.Braun Aesculap Akadémia,

Fresenius medical Care

Logman a.s.

Unotech

Na kongrese odznelo 31 ústnych prezentácii a jeden Poster. Hlavná téma rezonovala takmer vo všetkých prednáškach, pričom najväčší dôraz sa kládol na hygienu a techniku umývania rúk. Veľký záujem účastníci prejavili aj počas dvoch interaktívnych prezentácii.            MUDr. Rosenberger pomocou hlasovacích zariadení zapojil prítomných do svojej prezentácie na tému: Dialyzovať alebo nedialyzovať „Krehkých pacientov“? Každý z nás tak mohol vyjadriť svoj názor a prispieť tak do diskusie na túto tému.

Vďaka patrí aj Aesculap Akadémie, ktorá v spolupráci s PhDr. Janou Híčikovou pripravili prezentáciu na správnu techniku umývania rúk, pričom účastníci si priamo mohli vyskúšať ako si správne umývať ruky s možnosťou kontroly pomocou prístroja a špeciálneho roztoku.

Počas jednotlivých blokov odzneli prednášky na tému Peritoneálna dialýza, cievne prístupy a veľmi emotívne prednášky z Detskej dialýzy v Banskej Bystrici.

Za organizátorov kongresu, by som chcela poďakovať kolegovi Martinovi Červenému z Rožňavy za informácie týkajúce projektu v ETNA/EUROPEAN TRANSCULTURAL NURSING ASSOCIATION, ktorého je členom.

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii sa aj  tento rok rozhodol pri príležitosti životného jubilea a XXVII. Celoslovenského kongresu  Sekcie Sestier pracujúcich v nefrológii  udeliť „Bronzovú medailu, čestné uznania a ďakovné listy SLS“ svojim členkám ako prejav vďaky za  dlhoročnú  a obetavú prácu.

Brondzovú medailu prevzala:

Bc. Zuzana Cibulková – B.Braun Avitum Partizánske

Čestné uznanie:

Mgr. Blažena Ondrejíková – FMC DS Nové Zámky

Adriana Verešová – Nefro  DS Levice

Ďakovné listy SLS:

Zuzana Bahylová -  LC-REN Veľký Krtíš

Jana Šandorová – FMC DS Hlohovec

Slávka Jurčová – B.BraunAvitum Partizánske

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.