Správa z XXIV. Celoslovenského kongresu sestier pracujúcich v nefrológii.

V dňoch 17.- 19.6.2015 sa v Jasnej, v hoteli Grand uskutočnil Celoslovenský kongres sestier pracujúcich v nefrológii, ktorého hlavnou témou boli : „Cievne prístupy v nefrológii“.

Je už tradíciou, že úvod kongresu patrí krátkemu kultúrnemu programu, po ktorom nasleduje odborný program.  Hneď v úvodnom bloku zazneli prednášky na vysokej úrovni, týkajúce sa cievnych prístupov a to z pohľadu cievneho chirurga, nefrológa, rádiológa  a tiež angiológa. Táto časť bola podporovaná firmou  Unotech.

Odborné prednášky počas druhého dňa , v prvom bloku, boli venované peritoneálnej dialýze. V úvode odznel prehľad histórie peritoneálnej dialýzy v Košiciach a po ňom odzneli prednášky zamerané na edukáciu a prípravu pacienta .a peritoneálnu dialýzu, ktoré prezentovala firma Baxter SK.

Druhý blok bol venovaný ošetrovateľskej starostlivosti o cievny prístup. V rámci tohto boku odzneli prednášky Aeskulap Akadémie B.Braun Avitum. Informácie, ktoré odzneli počas sympózia boli overené v kvíze a 3 úspešní riešitelia boli odmenení .

Popoludňajšia časť kongresu sa niesla v duchu Varia, pričom odzneli prednášky z Českej republiky ako aj zaujímavá prednáška o starostlivosti o cievny prístup v Saudskej Arábie.

Koniec kongresu patril Workshopu ma tému: „Prečo používať metódu Buttonhole?“. Workshop bol spojený s prezentáciou, video prezentáciou ako aj informáciami o používaní Buttonhole na dialyzačných centrách v Prahe, Púchove a Martine.

Na našich kongresoch majú už tradične zastúpenie aj pacienti a SDaT. Tento rok odznela prednáška pacientky, ktorá sa s nami podelila o jej skúsenosti a pocity pacientky s permanentným katétrom a spôsobom ošetrovania na jednotlivých dialyzačných centrách.

Výbor Sekcie sestier pracujúcich v nefrológii sa tento rok rozhodol pri príležitosti životného jubilea udeliť „Bronzové medaily a  ďakovné listy SLS“ svojim členkám ako prejav vďaky za  dlhoročnú  a obetavú prácu.

Brondzovú medailu prevzala:

Mgr. Alena Antoníková – Nefrologické centrum Logman a.s. Košice

PhDr. Jana Híčiková – Dialyzačné centrum SA

Mgr. Helena Púčeková – Dialyzačné centrum Biodial, Púchov

Ďakovné listy SLS:

Ľubomíra Hubinská – Dialyzačné centrum FMC Piešťany

Dana Mosná – Dialyzačné centrum FMC Trnava

XXIV. Celoslovenský kongres sestier pracujúcich v nefrológii ukončila predsedníčka sekcie Phdr. Jana Híčiková, ktorá poďakovala všetkým zúčastneným ako aj sponzorom,  ktorí svojou podporou umožnili zabezpečiť kongres na vysokej profesionálnej úrovni.

Ďakujem všetkým členkám organizačného výboru za výbornú spoluprácu a všetci sa tešíme  na stretnutie na jubilejnom XXV. kongrese v júni 2016.

PhDr. Jana Híčiková, predseda sekcie sestier pracujúcich v nefrológii

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.