SESTRA ROKA 2010

Tento rok sa stal veľmi úspešný pre náš odbor. Do finále súťaže Sestra roka 2010 postúpili dve naše kolegyne. Galavečer súťaže bol príležitosťou na zviditeľnenie a ocenenie sestier. Naše kolegyne sa postarali práve o zviditeľnenie práce sestry a manažérky na dialyzačných strediskách.
Ako uviedla prvá dáma SR: “Hlavným poslaním dnešného slávnostného večera je oceniť dlhoročnú prácu sestier. Povolanie sestry nie je zďaleka také jednoduché ako vyzerá. Stať sa ňou je najmä výzva, v ktorej sa skrýva ochota postarať sa profesionálne o chorých a byť im aj oporou v trápení a beznádeji.” Tieto slová úplne vystihujú prácu a morálny prístup našich sestier.
Z rúk prvej dámy SR si ocenenie SESTRY ROKA 2010 prevzala PhDr. Jana Híčiková z Nefro-Dialyzačného centra s.r.o. Martin. Ako finalistke – Sestry -manažérky odovzdal ocenenie Minister zdravotníctva SR – Bc.Alene Antoníkovej s DC Logman a.s. Košice. Sme veľmi hrdé na naše kolegyne a prajeme im veľa úspechov v osobnom aj pracovnom živote.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.