Vyhodnotenie najlepšej prednášky

V dňoch 7.-9. 2011 sa uskutočnila jubilejný XX.  Celoslovenský kongres sestier pracujúcich
v nefrológii. Na kongrese odznelo 31 ústnych prezentácii a 4 prezentácie vo forme posterov.

5-členná odborná porota v zložení: členky dozornej rady: Mgr.Ľ.Svistáková, Mgr.H.Púčeková,
Mgr.A.Šimková a členky výboru PhDr.J.Híčiková,PhDr.A.Krkošková pozorne sledovali
prezentácie a určili poradie 3 najlepších prednášok v roku 2011.

Za najlepšiu prednášku vyhodnotili :

Komplikácie A-V fistuly

autorov: Eva Lukáčová, Oľga Haragová z dial. Logman a.s Bojnice

2.miesto: Etické aspekty darovania a transplantácie orgánov
autori: N.Nagyová,T.Rapčíková,M.Matošová, B.Bystrica
3.miesto:SWOT analýza princípov dostupnosti a rovnosti dialyzačnej starostlivosti
autori: S.Pástorová,A.Antoníková,A.Ondová, Logman Košice

Srdečne blahoželáme.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.